DOI: 10.1055/b-001-3198
Batra, Anil; Wassmann, Reinhard; Buchkremer, Gerhard: 2009

Verhaltenstherapie

Grundlagen – Methoden – Anwendungen Print ISBN 9783131177834 · Online ISBN 9783131892539
More Information

Book

Editors: Batra, Anil; Wassmann, Reinhard; Buchkremer, Gerhard

Authors: Angenendt, J.; Arissen, G.; Batra, A.; Becker, S.; Bohus, M.; Borgart, E.-J.; Buchkremer, G.; Dykierek, P.; Fischer, A.; Günthner, A.; Hautzinger, M.; Heßlinger, B.; Hohagen, F.; Klingberg, S.; Kockott, G.; Linden, M.; Meermann, R.; Okon, E.; Philipsen, A.; Preilowski, B.; Revensdorf, D.; Richter, H.; Schramm, L.; Stieglitz, R.-D.; Sulz, S.; Trabert, W.; Veltrup, C.; Wahl, K.; Wassmann, R.; Wiedemann, G.; Wittorf, A.; Zimmer, D.; Zipfel, S.; Zubrägel, D.

Title: Verhaltenstherapie

Subtitle: Grundlagen – Methoden – Anwendungen

Print ISBN: 9783131177834; Online ISBN: 9783131892539; Book DOI: 10.1055/b-001-3198

Subjects: Psychiatry, Social Psychiatry, Addiction Therapy

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)I Grundlagen der Verhaltenstherapie
II Methoden der Verhaltenstherapie
III Anwendungsbereiche der Verhaltenstherapie
IV Kompatible Therapieformen in Ergänzung zur Verhaltenstherapie