DOI: 10.1055/b-002-35728
Lippert, Hans: 2012

Wundatlas

Kompendium der komplexen Wundbehandlung Print ISBN 9783131408334 · Online ISBN 9783131829634
More Information

Book

Editor: Lippert, Hans

Authors: Altmann, Silke; Assadian, Ojan; Becker, Horst-Peter; Bieler, Dan; Bien, Niklas; Damert, Hans-Georg; Gerlach, Klaus Louis; Halangk, Dagmar; Halangk, Walter; Jachau, Katja; Jannasch, Olof; Kollig, Erwin; Kramer, Axel; Krause †, Dieter; Krause, Hardy; Kuhn, Roger; Lippert, Hans; Lobmann, Ralf; Piatek, Stefan; Schubert, Daniel; Schulz, Hans-Ulrich; Tautenhahn, Jörg; Wagemann, Winfried; Wagner, Peter; Willms, Arnulf

Title: Wundatlas

Subtitle: Kompendium der komplexen Wundbehandlung

Print ISBN: 9783131408334; Online ISBN: 9783131829634; Book DOI: 10.1055/b-002-35728

Subjects: Orthopaedics and Trauma Surgery

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)