DOI: 10.1055/b000000679
Agrawal, Karoon; Bhattacharya, Surajit: 2017

Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Volume I Principles and Advances in Plastic Surgery Print ISBN 9789385062759 · Online ISBN 9789385062797
More Information

Book

Editors: Agrawal, Karoon; Bhattacharya, Surajit

Authors: Basu, Adhish; Halim, Ahmad Sukari; Mahajan, Ajay L.; Agarwal, Akash; Sharma, Alok; Zaharil, Arman; Chaturvedi, Arun; Shah, Atulkumar K.; Sousa, Avinash De; Dogra, Bharat Bhushan; Mishra, Brijesh; Kadam, Dinesh; Pai, Dinker R.; Upadhyaya, Divya Narain; Karki, Durga; Tolson, Jane Nithya; Murthy, Jyotsna; Bhangoo, Kulwant S; Yerneni, Lakshmana K.; Dhami, Lakshyajit D; Applegate, Lee Ann; Friji, M.T.; Prabhu, Mahesh; Desai, Mahinoor; Desai, Mahinoor; Wagh, Milind S.; Sharma, Mohit; Thatte, Mukund R.; Michetti, Murielle; Panse, Nikhil; Mokal, Nitin; Sudhakar, P.V.; Kundra, Pankaj; Jafari, Paris; Loomba, Poonam Sood; Rudingwa, Priya; Powar, Rajesh S.; Chittoria, Ravi Kumar; Misra, Sanjeev; Gogia, Shashi Bhushan; Vinayagam, Stalin; Iyer, Subramania; Madhusudan, T.; Chandran, T.C.; Park, Tae Hwan; Patil, Uddhav A.; Nagaswamy, V.; Dixit, Varun V.; Puri, Vinita; Raffoul, Wassim

Title: Textbook of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Subtitle: Volume I Principles and Advances in Plastic Surgery

Print ISBN: 9789385062759; Online ISBN: 9789385062797; Book DOI: 10.1055/b000000679

Subjects: Plastic, Reconstructive and Cosmetic Surgery

Thieme Clinical Collections India