Lobenhoffer, Philipp et al.: 2014 Kniegelenknahe Osteotomien DOI: 10.1055/b-0034-94154
Indikation und Planung

Klinische Untersuchungstechniken vor Osteotomien

More Information

Book

Editors: Lobenhoffer, Philipp; van Heerwaarden, Ronald; Agneskirchner, Jens D.

Authors: Bartl, Christoph; Brinkman, Justus-Martijn; Flörkemeier, Stephanie; Galla, Mellany; Gebhard, Florian; van Heerwaarden, Ronald; Hoffmann, Alexander; Hofmann, Siegfried; Jacobi, Matthias; Jakob, Roland Peter; Lobenhoffer, Philipp; Martijn, Chenelo; Nührenbörger, Christian; Pape, Dietrich; Röderer, Götz; Schröter, Steffen; Seil, Romain; Spruijt, Sander; Staubli, Alex E.; Takeuchi, Ryohei; Veenstra, Kirsten M.; Wagenaar, Frank-Christiaan; Weber-Spickschen, Sanjay; Wrann, Christiane; Koster, Luc

Title: Kniegelenknahe Osteotomien

Subtitle: Indikation - Planung - Operationstechniken mit Plattenfixateuren

Print ISBN: 9783131428929; Online ISBN: 9783131942524; Book DOI: 10.1055/b-002-94108

Subjects: Orthopaedics and Trauma Surgery

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Preview

Preview pages

Page from