Ultraschall Med 2019; 40(01): 119
DOI: 10.1055/a-0808-8270
SRUMB Newsletter
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

SRUMB – primele perspective ultrasonografice în 2019

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
15. Februar 2019 (online)

Începem cu încredere noul an 2019, cel de-al XXII-lea al existenţei Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB), în ecourile ultimelor două cursuri Endorsed și Euroson sub egida EFSUMB și în pregătirea importantelor manifestări știinţifice ale acestui an. Cursul Endorsed “Contrast enhanced ultrasound”, organizat în 22 noiembrie 2018, de către Centrul de formare în ultrasonografie Timișoara, totodată Centru de excelenţă al WFUMB, a cuprins, în prima parte, abordarea complexă și completă a problematicii utilizării produșilor de contrast în ultrasonografie – Ghidurile EFSUMB în problema și diagnosticul cu produși de contrast în procesele focale hepatice benigne și maligne, în procesele pancreatice, renale, precum și în alte aplicaţii, în practica clinică. În cea de-a doua parte cursul a prezentat o sesiune practică de cazuri clinice de mare interes pentru cursanţi.