Ultraschall in Med 2019; 40(01): 116-118
DOI: 10.1055/a-0808-8354
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

NFUD’s symposium 2019 i Trondheim

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
15. Februar 2019 (online)

NFUD har glede av å invitere deg til årets ultralydsymposium 3. – 5. april 2019. Symposiet skal avholdes på Hotell Scandic Lerkendal.