Ultraschall Med 2020; 41(01): 103
DOI: 10.1055/a-0965-0016
SRUMB Newsletter
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Ultrasonografia în România anului 2020

Further Information

Publication History

Publication Date:
05 February 2020 (online)

Începem cu încredere noul an 2020, cel de-al XXIII-lea al existenţei Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB), în ecourile ultimelor două cursuri Euroson School, sub egida EFSUMB, organizate în 21–23 noiembrie 2019, de către Centrul de formare în ultrasonografie Timișoara, totodată Centru de excelenţă al WFUMB și în pregătirea importantelor manifestări știinţifice ale acestui an.