Ultraschall Med 2018; 39(06): 718-719
DOI: 10.1055/a-0795-3906
NFUD Flaggermusen
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Jubileum: Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre feirer 20 år!

Weitere Informationen

Publikationsverlauf

Publikationsdatum:
14. Dezember 2018 (online)

 

  I 1998 startet det første kullet med studenter ved Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Regionsykehuset i Trondheim. Grunnlaget for studiet var konsensuskonferansen i Oslo i 1986 om bruk av ultralyd i svangerskapet, som understreket utdanningskrav til jordmødre og leger som skulle utføre ultralydundersøkelsene i Norge. Utdanningen er unik i Norden og representerer den eneste offisielle læreinstitusjon i ultralyddiagnostikk innen norsk svangerskapsomsorg. Utdanningen ble utarbeidet i nært samarbeid med etablerte læresteder som Johns Hopkins University i Baltimore, South Bank University i London og University of Leeds og har alltid fulgt internasjonale retningslinjer. I Trondheim er videreutdanningen tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og er et heltidsstudium som gir 60 studiepoeng (https://www.ntnu.no/videre/ultralyddiagnostikk).

  I løpet av disse 20 årene har 203 jordmødre fra hele Norge og 13 fra Sverige fullført utdanningen. Undervisningen ble fra starten lagt på et høyt nivå med strenge kvalitetssikrede krav til studentene. Den vektlegger det offisielle tilbudet om ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 18. Dette har ført til at gravide, uansett geografisk tilhørighet, får samme oppfølging fra kompetente jordmødre. Ultralydundersøkelser i tredje trimester er også en del av kompetanseområdet. Dersom ultralyd i første trimester blir et tilbud til alle gravide vil studiet kunne gi den ekstra opplæringen som kreves.

  Zoom Image

  I tillegg til den ettårige ultralydutdanningen, tilbyr NTNU et påbygningsemne (15 studiepoeng) med fokus på Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjerteundersøkelsen (https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv17108). Målgruppen er både ultralydjordmødre og gynekologer. Undervisningen gir et viktig tilskudd til oppfølgingen av risikograviditeter som krever overvåkning med bruk av Doppler ultralyd. Førtifem studenter har fullført dette emnet.

  Det er med andre ord god grunn til å feire og det gjør vi med et seminar den 2. april 2019 på St. Olavs hospital. I tillegg til fokus på ultralydjordmødrenes arbeid, er vi beæret med forelesninger av tre internasjonale kapasiteter som vil gi oss faglig påfyll: professorene Katia Bilardo, president i ISUOG, Rabih Chaoui, president for den kommende ISUOG-konferansen i Berlin 2019, og Karel Maršál, tidligere president i ISUOG. Jubileet avsluttes med festmiddag. Så sett allerede nå av dagen i kalenderen!

  Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, NTNU

  Zoom Image

  #

  Zoom Image
  Zoom Image