DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Lu C, Lee WY, Gu X, Xu J, Chou HH, Yan H, Chiu YC, He M, Matthews JR, Niu W, Tok JB. H, Toney MF, Chen WC, Bao Z.
Adv. Electron. Mater. 2017;
3: 1600311

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: