DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Zhou E, Wei Q, Yamakawa S, Zhang Y, Tajima K, Yang C, Hashimoto K.
Macromolecules 2010;
43: 821

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: