DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Enteshari Najafabadi R, Kazemipour N, Esmaeili A, Beheshti S, Nazifi S.
BMC Pharmacol. Toxicol. 2018;
19: 59

Download Bibliographical Data

Access:
Access: