DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Skolyapova AD, Selivanova GA, Tretyakov EV, Bagryanskaya IY, Shteingarts VD.
J. Fluorine Chem. 2018;
211: 14

Download Bibliographical Data

Access: