DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Mitrofanov AY, Rousselin Y, Khrustalev VN, Cheprakov AV, Bessmertnykh-Lemeune A, Beletskaya IP.
Eur. J. Inorg. Chem. 2019; 1313

Download Bibliographical Data