DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Topchiy MA, Zharkova DA, Asachenko AF, Muzalevskiy VM, Chertkov VA, Nenajdenko VG, Nechaev MS.
Eur. J. Org. Chem. 2018; 3750

Download Bibliographical Data