DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Li K, Wu W, Zheng Y, Dai Y, Xiang L, Liao K.
Genetic diversity of Fritillaria from Sichuan province based on ISSR. 
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2009; 34: 2149-2154  

Download Bibliographical Data

Search in: