DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Jiang ZP, Xiao Z, Zhang GH, Gan LB, Wang D, Zhang WX.
Tetrahedron Lett. 2010;
51: 415

Download Bibliographical Data

Access: