DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Adekenov SM, Mukhametzhanov MN, Kagarlitskii AD, Kupriyanov AN.
Khim. Prir. Soedin. 1982; 655

Download Bibliographical Data