DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Hiramoto M, Shibazaki M, Miyata H, Saita Y.
Tennen Yuki Kagobutsu Toronkai Koen Yoshishu 1994;
36: 557

Download Bibliographical Data