DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Pimenova AS, Kozlov AA, Goryunkov AA, Markov VY, Khavrel PA, Avdoshenko SM, Ioffe IN, Sakharov SG, Troyanov SI, Sidorov LN.
Chem. Commun. 2007; 374

Download Bibliographical Data