DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Ben T, Ren H, Ma SQ, Cao DP, Lan JH, Jing XF, Wang WC, Xu J, Deng F, Simmons JM, Qiu SL, Zhu GS.
Angew. Chem. Int. Ed. 2009;
48: 9457

Download Bibliographical Data

Access:
Access: