DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Han J, Liu P, Wang C, Wang Q, Zhang JY, Zhao YW, Shi DQ, Huang ZB, Zhao YS.
Org. Lett. 2014;
16: 5682

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: