DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Lavrova LN, Klimova NV, Shmar’yan MI, Uljanova OV, Vihlajev YI, Skoldinov AP.
Zh. Org. Khim. 1974;
10: 761

Download Bibliographical Data