DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Yin F, Liu J, Ji X, Wang Y, Zidichouski J, Zhang J.
Silibinin: a novel inhibitor of Abeta aggregation.

Neurochem Int 2011;
58: 399-403

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: