DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Novikov MS, Babkov DA, Paramonova MP, Chizhov AO, Khandazhinskaya AL, Seley-Radtke KL.
Tetrahedron Lett. 2013;
54: 576

Download Bibliographical Data

Access: