DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

References

Sasmal PK. Talwar R. Swetha J. Balasubrahmanyam D. Venkatesham B. Rawoof KA. Neelima DeviB. Jadhav VP. Khan SK. Mohan P. Srinivasa ReddyD. Nyavanandi VK. Nanduri S. Shiva KumarK. Kannan M. Srinivas P. Nadipalli P. Chaudhury H. Sebastian VJ.
Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011;
21: 4913

Download Bibliographical Data

Access: