DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Zhao Z. Wang T. Yuan L. Hu X. Xiong F. Zhao J.
Adv. Synth. Catal. 2015;
357: 2566

Zhao Z. Wang T. Yuan L. Hu X. Xiong F. Zhao J.
Adv. Synth. Catal. 2015;
357: 2566

Download Bibliographical Data

Access: