DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Vereshchagina YA. Alimova AZ. Sharova EV. Artyushin OI. Chachkov DV. Ishmaeva EA.
Russ. J. Org. Chem. 2013;
49: 1369

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: