DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Voskressensky LG. Borisova TN. Chervyakova TM. Matveeva MD. Galaktionova DV. Tolkunov SV. Tolkunova VS. Eresko AB. Varlamov AV.
Chem. Heterocycl. Compd. 2014;
50: 1338

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: