DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Ramazanov IR. Dil’mukhametova LK. Dzhemilev UM. Nefedov OM. J.
Organomet. Chem. 2010;
695: 1761

Download Bibliographical Data

Access: