DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Valeev FA. Tsypysheva IP. Kunakova AM. Krasnoslobodtseva OY. Shitikova OV. Spirikhin LV. Tolstikov GA.
Russ. J. Org. Chem. 2004;
40: 337

Download Bibliographical Data

Access: