DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Kondo T. Kaneko Y. Taguchi Y. Nakamura A. Okada T. Shiotsuki M. Ura Y. Wada K. Mitsudo T.
J. Am. Chem. Soc. 2002;
124: 6824

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: