DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Ishida N. Ikemoto W. Murakami M.
J. Am. Chem. Soc. 2014;
136: 5912

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: