DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Zhang M, Yuan XA, Zhu C, Xie J.
Angew. Chem. Int. Ed. 2019;
57: 312

Zhang M, Yuan XA, Zhu C, Xie J.
Angew. Chem. Int. Ed. 2019;
57: 312

Download Bibliographical Data