DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Wabnitz TC, Yu J.-Q, Spencer JB.
Chem. Eur. J. 2004;
10: 484

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: