DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

Referenz

Wang J, Yao X, Wang T, Han J, Zhang J, Zhang X, Wang P, Zhang Z.
Chem. Commun. 2015;
51: 15204

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: