DOI: 10.1055/s-00000015

European Journal of Pediatric Surgery

References

Qi HY, Ma L, Zhang JZ.
Huge hemangioma combined with thrombocytopenia in infants: eight cases report.

Linchuang Xiaoer Waike Zazhi 2008;
7 (06) 47-50

Qi HY, Ma L, Zhang JZ.
Huge hemangioma combined with thrombocytopenia in infants: eight cases report.

Linchuang Xiaoer Waike Zazhi 2008;
7 (06) 47-50

Download Bibliographical Data

Search in: