DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

References

Filatov AS, Knyazev NA, Ryazantsev MN, Suslonov VV, Larina AG, Molchanov AP, Kostikov RR, Boitsov VM, Stepakov AV.
Org. Chem. Front. 2018;
5: 595

Download Bibliographical Data

Access: