DOI: 10.1055/s-00032269

SynOpen

References

Salivon NF, Filinchuk YE, Olijnyk VV.
Z. Anorg. Allg. Chem. 2006;
62: 1610

Download Bibliographical Data