DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Xiao H, Liu Z, Shen H, Zhang B, Zhu L, Li C.
Chem 2019;
5: 940

Download Bibliographical Data