DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Wang Z.-J, Wang X.-Y, Wang X, Liang Z.-W, Xu X.
Catal. Commun. 2017;
101: 10

Download Bibliographical Data

Access: