DOI: 10.1055/s-00000009

American Journal of Perinatology

References

Zeng LK, Tao XW, Yuan WH, Wang J, Liu X, Liu ZS.
[First case of neonate with COVID-19 in China].

Zhonghua Er Ke Za Zhi 2020;
58 (04) 279-280

Download Bibliographical Data

Access: