DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

Liu XT, Wang K, Chang Z, Zhang YH, Xu J, Zhao YS, Bu XH.
Angew. Chem. Int. Ed. 2019;
58: 13890

Download Bibliographical Data

Access:
Access: