DOI: 10.1055/s-00000183

Journal of Wrist Surgery

LinksSchließen

Referenz

Wong S-C, Baji A, Leng S.
Effect of fiber diameter on tensile properties of electrospun poly(ɛ-caprolactone).

Polymer (Guildf) 2008;
49 (21) 4713-4722

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in:
Aufrufen in: