DOI: 10.1055/s-00029030

Journal of Pediatric Neurology

LinksSchließen

Referenz

Hackett I, O'Sullivan R, Zaid AA, Rea D, Walsh S.
Acute cerebellitis associated with dual influenza A (H1N1) and B infection.

Ir Med J 2013;
106 (03) 87-88

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: