DOI: 10.1055/s-00000094

Zeitschrift für Gastroenterologie

References

Frič P, Zoubek V, Dvořáková H. et al.
Náklady a užitek depistáže kolorektálních nádoru° Haemoccult® testem u asymptomatických jedincu° ve veˇku 45 - 60 let. 
Čas Lék čes 1991; 130: 370-373  

Download Bibliographical Data

Search in: