DOI: 10.1055/s-00000094

Zeitschrift für Gastroenterologie

References

Zavoral M, Závada F, Frič P.
Český národní program sekundární prevence kolorektálního karcinomu. 
Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2005; roč. 59: č. 1-  

Download Bibliographical Data

Search in: