DOI: 10.1055/s-00000048

Osteosynthesis and Trauma Care

References

Gus'kova AK, Baranov AE, Barabanova AV, Gzudev GP, Piatkin EK.
Ostrye effekty oblucheniia upostradavshikh pri avarii na Chernobyl'skoi AES. 
Med Radiol 1987; 32: 3-18  

Download Bibliographical Data

Search in: