DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

The 10 most popular articles of the last month.

5
Zhang, Zhikun; Feng, Jiajie; Xu, Yan; Zhang, Songnan; Ye, Yuxuan; Li, Tianjiao; Wang, Xi; Chen, Jun; Zhang, Yan; Wang, Jianbo: Synthesis of Trifluoromethylated Cycloheptatrienes from N-Tosylhydrazones: Transition-Metal-Free Büchner Ring Expansion
https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201501/i_u0823_ga_10-1055_s-0034-1378937.gif
Synlett; Issue 01, 2015
9