Gernet, Wolfgang et al.: 2011 Zahnärztliche Prothetik DOI: 10.1055/b-0034-18267
9 Zahnersatz für den älteren Menschen

Herausnehmbarer Zahnersatz

More Information

Book

Editors: Gernet, Wolfgang; Biffar, Reiner; Schwenzer, Norbert; Ehrenfeld, Michael

Authors: Beuer, Florian; Biffar, Reiner; Klinke, Thomas; Körber, Erich; Kordaß, Bernd; Mack, Florian; Mundt, Torsten; Ohlmann, Brigitte; Pospiech, Peter; Rammelsberg, Peter; Renk, Alfred; Richter, Ernst-Jürgen; Schmitter, Marc; Schwenzer, Norbert; Setz, Jürgen; Stark, Helmut; Walter, Michael; Weber, Heiner

Title: Zahnärztliche Prothetik

Print ISBN: 9783135936048; Online ISBN: 9783131905048; Book DOI: 10.1055/b-002-19442

Subjects: Dentistry: Preventive & Restaurative , Prosthetics

Thieme E-Book Library Klinik & Praxis (Deutschsprachig)Preview

Preview pages

Page from