Ultraschall in Med 2018; 39(03): 367
DOI: 10.1055/a-0632-8795
DUDS meddelelser
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Nyheder i Dansk Ultralyd

Further Information

Publication History

Publication Date:
07 June 2018 (online)

DUDS vil meget gerne videreformidle nyheder i dansk ultralyd. Med seks årlige udgivelser er EJU/Ultraschalls „Society Pages“ en rigtig god platform til dette formål. Der tænkes især på forskningsnyt/afhandlinger, videnskabelige møder, projekter/kvalitetsarbejde, rejsebeskrivelser etc. Gerne med gode billeder.

De tilbagevendende kurser i DUDS-regi kan også annonceres i Ultraschall, men der opfordres til at orientere sig (og videreformidle lokalt) via DUDS.dk, hvor kurser og kongresser løbende opdateres.

Hvis I således har nyt (stort eller småt), eller forslag til hvordan vi bedst får formidlet nationale nyheder med ultralydsrelevans, må I meget gerne skrive til n-formand@duds.dk

Med venlig hilsen
Peter Thielsen